Spirituele Boeken

Jij kan zijn wie je bent

Een kompas voor een gelukkigere versie van jezelf.

Intens leven, een diep en duurzaam gevoel van geluk, wie wil dat niet? Maar wat maken we het onszelf toch soms lastig om dat ten volle te ervaren. We denken dat zoiets voor ons niet is weggelegd of opperen dat externe omstandigheden ons daarbij in de weg staan. Als we eerlijk zijn, weten we dat het een smoesje is. De waarheid ligt bij onszelf. Alleen hebben we dat nog niet duidelijk kunnen definiëren. ‘Jij kan zijn wie je bent – een kompas voor een gelukkigere versie van jezelf’ geeft aan hoe dat kan en begeleidt bij het vinden van groei-uitdagingen. Het nieuwe boek van Diane Vandevenne biedt handvaten om op zoek te gaan naar de essentie van het mens-zijn, om van daaruit het leven vorm te geven.

Menselijke drievuldigheid

Er zijn drie belangrijke factoren die een mens ‘vormen’: genetica, de setting waarin we geboren worden en leven en de keuzes die we onderweg maken. Aan de eerste twee valt weinig te veranderen. Het lichaam met zijn mogelijkheden en beperkingen, de opvoeding die we krijgen, de omgeving, de context waarin we opgroeien: het is wat het is. Het derde facet is een ander verhaal. Want daar is er keuzevrijheid. Om klakkeloos de opgelegde programma’s te volgen, om in de dagelijkse routine en veilige modus te blijven of om net eruit te stappen en zelf de regie in handen te nemen. Daar liggen de wordingsuitdagingen. Kansen om de volle persoonlijkheid tot zijn recht te laten komen. Kansen om invulling te geven aan een eigen en unieke manier van leven. En om ruimte te creëren voor plezier, voldoening en een dieper gelukkig ‘zijn’.

Duet van innerlijke en uiterlijke wereld

In onze zoektocht naar geluk vergeten we vaak dat moeder natuur ons bezield heeft met talloze instrumenten die we, naast de uiterlijke omstandigheden, kunnen aanwenden om vorm te geven aan wie we diep van binnen aanvoelen wie we zijn. We hebben een lichaam, een denkende geest, een emotionele wereld. Daarnaast zijn er talloze ‘onzichtbare’ aspecten verbonden aan ons mens-zijn. We lijken niet goed meer te weten hoe hier op een natuurlijke manier mee om te gaan. Deze vier pijlers terug opdiepen is een bewustwordingsreis. Een pelgrimstocht naar het ‘her’ontdekken van wie we in essentie zijn, wat ons bezielt, waar ons hart echt naar verlangt, waar we gelukkig van worden. Herontdekken wat in ieder van ons aanwezig is én er op een natuurlijke manier vorm aangeven. Er ook steeds meer naar handelen. Nieuwe gewoontes ontwikkelen. Drempels of belemmeringen opruimen en plaats maken voor datgene wat er werkelijk toe doet. Vanuit die aandachtfocus naar ons eigen mens-zijn gaat ook de wereld om ons heen zich aanpassen en ‘anders’ kleuren. De externe factoren die onze persoonlijke groei en geluksgevoel kunnen beïnvloeden passen zich aan. En vice versa. Wat als we met die transformatie in onszelf positieve bijdragen leveren aan het collectieve? Als we die rust en ‘happy’ mindset voluit delen en reflecteren op onze omgeving? Hoeveel vredevoller en mooier zou de wereld dan wel zijn?

Heelheid en eenheidsbewustzijn

‘Jij kan zijn wie je bent’ is een uitnodiging en richtingaanwijzer om het leven te benaderen als een kader dat ruimte schept voor persoonlijke verandering, verbetering. Het biedt mogelijkheden om het hoe, wat en waarom van de dingen des levens op een dieperliggend niveau te begrijpen. Zonder obstakels maar met groeikansen naar evenwicht, liefde, innerlijke rust en vrede. Een kompas om ons dichter bij de essentie te brengen, bij de mens die we willen zijn. Het thuiskomen bij onszelf, het gevoel van verbondenheid en eenheid… dat heet dan gelukkig zijn.

Diane Vandevenne

Geboren in Koersel op 7 mei 1965, gehuwd met Dirk, mama van Nina (°1997).  Bewustwording en persoonlijke groei zijn de rode draad door haar bestaan. Onderwerpen die haar al in de tienerjaren boeiden.  Na haar opleiding tot gegradueerd assistente in de psychologie (1986) is ze vol overgave in het bedrijfsleven gestapt. De zakenwereld bood echter (nog) niet een compleet geluksgevoel en persoonlijke vervulling. Meteen de bron voor haar zoektocht naar meer geluk en bewustwording.  In 2015 verscheen haar schrijfdebuut ‘Uit de schaduw: een andere kijk op CVS en fibromyalgie’ (interview) met als missie begrip te ontvouwen voor iedereen die met deze problematiek te maken heeft. Centrale thema in het boek is het gevoel dat er leeft van gebrek aan bestaansrecht en de durf om te laten zien wie we zijn.

Wie we echt zijn, is een vraagstuk dat bij heel wat mensen sluimert. Door steeds maar aan te passen om toch maar te voldoen aan de verwachtingen van de omgeving raken we gaandeweg het spoor naar onszelf bijster. De authenticiteit. ‘Jij kan zijn wie je bent – een kompas voor een gelukkigere versie van jezelf’ is een uitnodiging tot bezinning en bewustwording. Een reis naar het innerlijke om de ware aard te (her)vinden. Het boek is een logisch vervolg op de eerste uitgave. Beide kunnen perfect los van elkaar gelezen worden, maar vormen samen een bron van inspiratie en wegwijzers om het zelfbeeld te (her)stellen, om persoonlijk te groeien, intenser te leven en gelukkiger te worden.

Diane Vandevenne is te bereiken via info@dianevandevenne.bewww.dianevandevenne.be en Facebook en LinkedIn.

Praktische Informatie

Auteur:  Diane Vandevenne
Pagina’s: 160
Uitgeverij: Alfafocus bvba
Verkrijgbaar : bij boekhandels in België en Nederland en te bestellen via www.dianevandevenne.be
ISBN: 978-90-82-32941-4
Adviesprijs: € 23,90
E-Book ISBN: 978-90-82-32942-1
Adviesprijs: € 17,99

Hans Van Dyck

Hans is uitgever van De Spirituele Wereld maar ook is hij spiritueel mentor. Hij kijkt waar jij je nu bevind op je levenspad en geeft je inzichten, leert je werken met manifestatie en geeft tevens healingen. Wil je een gesprek of gewoon een luisterend oor? Hierin zal Hans je ondersteunen waar nodig is. Mocht hij niet bezig zijn met dit alles, dan kan je hem zeker vinden in de Efteling, in het zwembad, bij een musical of in de natuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.

Back to top button