De Dood

Mensen zijn vaak bang voor de dood, maar het is toch voor iedereen onvermijdelijk? Zou het niet simpeler zijn om het gewoon te aanvaarden?

Dat zou inderdaad heel mooi zijn. Maar dood, sterven en verdriet hangt heel erg in de taboesfeer en mensen zijn bang voor wat zij denken wat “onbekend” is. We zijn ons er te weinig van bewust dat dood eigenlijk niet…

Lees meer »

Wat gebeurt er, rond je dood?

Je dood is nooit onverwacht voor de spirituele wereld. Je wordt verwacht en alles wordt in gereedheid gebracht voor je terugkomst. Dat wil zeggen dat iedereen die je komt verwelkomen al op voorhand klaar is en daarom is het dat…

Lees meer »

Voor elke belangrijke stap in ons leven bereiden we ons voor (huwelijk, geboorte, enz.),maar waarom niet op de dood?

Voor elke belangrijke stap in ons leven bereiden we ons voor (huwelijk, geboorte, …), maar waarom niet op de dood?Omdat er op dood en verdriet nog een groot taboe rust. Huwelijk en geboorte zijn blije gebeurtenissen en voor ons is…

Lees meer »

Hoe herkent een moeder haar overgegane baby, die zij al jaren niet meer heeft gezien?

Hoe herkent een moeder haar overgegane baby, die zij al jaren niet meer heeft gezien?Vanzelf. De ziel herkent de ziel, daar is geen lichaam voor nodig. Je twijfelt daar geen moment aan. GeneZijde.Be Heb jij een vraag aan Medium An?Mail…

Lees meer »

God is geen man in een jurk, maar een kracht/energie. Stel dat iemand overgaat die wel gelooft in die man met een jurk. Krijgt hij die kracht dan te zien als die man in een jurk, omdat hij dat herkent?

God is geen man in een jurk, maar een kracht/energie. Stel dat iemand overgaat die wel gelooft in die man met een jurk. Krijgt hij die kracht dan te zien als die man in een jurk, omdat hij dat herkent?Wel…

Lees meer »

Hoe leg je een kind (van bijvoorbeeld 5-6 jaar) uit wat ‘dood’ is?

Je kan uitleggen dat het lichaam niet meer kan leven. Dat het hart niet meer kan kloppen en de longen niet meer kunnen ademen.Maar dat de ziel voor altijd bij ons blijft. Dat je de ziel niet kan zien, maar…

Lees meer »

Wat zie je bij een levensfilm?

Wat zie je bij een levensfilm?Alles! Je kan in een flits elk moment van je leven overschouwen en daarbij komt dan nog dat je alles ook voelt. Je voelt vooral wat een ander voelde als reactie op jou. Dus eigenlijk…

Lees meer »

Is er verschil tussen de klinische dood en de ‘echte’ dood?

Is er verschil tussen de klinische dood en de ‘echte’ dood? Ja. Je lichaam wordt in leven gehouden bij een klinische dood. Heel vaak hebben mensen dan een “bijna-dood-ervaring” en kunnen ze deze vertellen als ze terug bewust zijn.  GeneZijde.Be…

Lees meer »

Is er tijdens de overgang een tijd dat we in twee werelden leven?

Is er tijdens de overgang een tijd dat we in twee werelden leven? Tijdens het overlijdensproces worden de sluiers tussen twee werelden dunner en daardoor komt het dat stervenden soms al hun overleden dierbaren kunnen zien, ermee praten of er…

Lees meer »

Is het beter om er voor te zorgen niet in onmin te leven met iets of iemand?

Is het beter om er voor te zorgen niet in onmin te leven met iets of iemand? Dat is altijd beter. Voor ons geluksgevoel, voor innerlijke rust, voor tevredenheid en onze manier om in het leven te staan. GeneZijde.Be Heb…

Lees meer »
Back to top button