Zielen

Zijn onze incarnaties gepland en zo ja, door wie?

Ja, zeer zeker zijn ze gepland. Dat gebeurt in de eerste plaats door jezelf, door de wens en de wil om terug te incarneren, om je groei verder te zetten. Er is steeds vrije wil. Ik geloof ook in een…

Lees meer »

Het idee dat mijn ziel eeuwig leeft, schrikt me af. Waarom is dat?

Het idee dat mijn ziel eeuwig leeft, schrikt me af. Waarom is dat? Dat is omdat wij “leven” invullen vanuit ons menselijk bewustzijn. Je ziel heeft weinig of niks gemeen met mens zijn. Als je je fysieke lichaam hebt afgelegd,…

Lees meer »

Als een ziel reïncarneert, blijft er dan een gedeelte achter in het hiernamaals?

Als een ziel reïncarneert, blijft er dan een gedeelte achter in het hiernamaals? Het begrip ziel is veel groter dan dat wij kunnen beseffen, denk ik. Om te beginnen behoor je al tot een grote zielengroep en de groep is…

Lees meer »

Mijn kleindochter is tweelingsziel van me, hoe met verdere opvoeding?

Mijn kleindochter in mijn tweelingsziel, alleen ze is 6 jaar oud en ik merk dat ze spiritueel begaafd is. Ze ziet altijd (zoals ik) onze overleden familieleden in het huis alsof ze er nog zijn en heeft geen enkele schrik…

Lees meer »

Wat zijn “zielenfamilies” of “zielengroepen” en wat hebben ze te maken met vorige levens?

Wat zijn “zielenfamilies” of “zielengroepen” en wat hebben ze te maken met vorige levens? Dat is de benaming die we geven aan die bepaalde groep waar we bij horen. Die bepaalde groep zielen waar we dikwijls opnieuw samen mee reïncarneren.…

Lees meer »

Gaat je ziel door verschillende fases in het hiernamaals?

Gaat je ziel door verschillende fases in het hiernamaals? Daar is al heel veel over verteld en geschreven en daar zijn verschillende zienswijzen en opinies over. Daar kan ik geen sluitend antwoord op geven omdat ik daar zelf nog niet…

Lees meer »

Wat zijn zielenfamilies?

Hallo AnWat zijn “zielenfamilies” of “zielengroepen” en wat hebben ze te maken met vorige levens?Patrick Keuninckx uit Dilsen Stokem Hoi Patrick,Dat is de benaming die we geven aan die bepaalde groep waar we bij horen. Die bepaalde groep zielen waar…

Lees meer »

Hiernamaals en vorige levens

Vanaf nu kan je bij ons ook terecht met al je vragen over vorige levens en het hiernamaals of de Gene Zijde. Medium An Verlinde zal al je vragen beantwoorden. Je mag je vragen sturen naar an.verlinde@despirituelewereld.be. Plaats erbij of…

Lees meer »

Welke engel vraag ik om hulp bij het aantrekken van een zielsverwant?

Welke engel vraag ik om hulp bij het aantrekken van een soulmate? Een zielsverwant kun je niet aan trekken, deze komen gewoon op je pad.  Je kunt wel vragen aan de engelen: breng me een gelijk gestemde man/vrouw op mijn…

Lees meer »
Back to top button