Spirituele Boeken

recensie: De 8 healing codes van Saint Germain.

Magie van geluk en overvloed.

Wil jij voorbij je angst en je blokkades komen en je leven verrijken ?
Dit boek is een geschenk voor jou om je te helpen je zielendoel te bereiken. Door de healing codes van Saint Germain op een liefdevolle manier in je leven te integreren, komt er een energie vrij die zich zal richten op wat voor jou werkelijk van belang is. Je gaat de weg naar geluk en overvloed zien, voelen en durven te aanvaarden. Samen met Saint Germain, de engelen en aartsengelen, en de Opgestegen Meesters wordt dit jouw grootste avontuur. De oefeningen en meditaties brengen je bij jezelf, bij je heilige-graalenergie. Tijdens de reis naar je eigen Akasha-kronieken kun je alle ballast opruimen die je tijdens dit en vele vorige levens hebt opgebouwd. Bij het energetisch bezoeken van de krachtplaatsen die aan de codes verbonden zijn, kun je de vibraties voelen en deze plaatsen in je systeem verankeren. Je gedachten en gevoelens zijn energie, en energie volgt de weg van de minste weerstand. Denk in geluk en overvloed en geluk en overvloed zullen op je pad komen. Het universum zorgt altijd voor jou. Het universum ben jij en jij bent het universum. Dominique Tuyaerts voltooide meerdere opleidingen met betrekking tot energetisch werk en coaching, en is voetreflex- en bloesemtherapeut. Zij heeft een nauwe verbondenheid met Saint Germain en de Violette Vlam, waarbinnen ze de boodschappen van Saint Germain omzet naar tekst.

Ondertussen is het boek bijna een jaar gepubliceerd, en zijn er al bijna 600 exemplaren van verkocht, wat een behoorlijk aantal is, en waar Dominique zelf heel blij mee is. Voor een eerste boek is dat een mooi resultaat, een teken dat hoe langer hoe meer mensen zich bewust zijn van hun leven, van hun zielenweg en van hun eigen ‘helder bewustzijn’.

In deze workshop werkt Dominique met energietransmissies waarbij eerst en vooral verbinding wordt gemaakt met Saint Germain, waardoor het verdere energiewerk veel vlotter en intenser kan verlopen. Vervolgens wordt er met oefeningen, affirmaties en meditatie gewerkt om de 8 healing codes, de 8 symbolen en de krachtplekken te integreren in het energieveld van de cursisten, waardoor de trilling en de frequentie van hun aura, hun hogere zelf en hun ziel afgestemd wordt op hun zielendoel, voorbij hun angsten, voorbij blokkades en voorbij de negatieve energie die vaak binnenin hun zelf verborgen zit door vroegere trauma’s, uit dit of vorige levens.

Door middel van het trekken van kaarten van Opgestegen Meesters en Engelen wordt er op regelmatige basis gecheckt hoe ver de cursisten staan of waar nog blokkades de weg versperren.

De beste manier om met ‘de 8 healing codes’ te werken, bestaat volgens Dominique niet. Je moet zelf aanvoelen of je eerst het boek moet lezen of toch beter eerst de workshop volgt. Het hangt volledig van persoon tot persoon af en is heel individueel. Maar beiden versterken mekaar zeker wel, boek en workshop, en gezien het boek vooral een werkboek is, kan je voor, tijdens, en na de workshop, ten allen tijde terugvallen op het boek, waar je vooral opzoekingen kan in doen. Dominique raadt ook aan om veel te noteren in het boek. Maak aantekeningen wat voor jou belangrijk is, steek er nota’s tussen… Maak er vooral jouw eigen werk- en dagboek van. Met het schrijven van haar boek wil Dominique vooral bereiken om de boodschap van Saint Germain en van de Opgestegen Meesters en Engelen door te geven, om op die manier de mensen de mogelijkheid te geven om met de 8 healing codes mooie energie binnen te halen en daar hun leven, hun mogelijkheden en hun Hogere Zelf mee te verrijken in de magie van geluk en overvloed. Zo kunnen zij hun zielendoel bereiken, voorbij de angst en voorbij blokkades.

En met het verspreiden van haar werk via haar workshops is het de bedoeling om zoveel mogelijk mensen effectief, creatief en meditatief met de 8 healing codes te leren werken, de energie te downloaden zodat iedereen op een liefdevolle manier kan merken wat hun zielendoel is en hoe dat te bereiken.

Want het belangrijkste volgens Dominique is dat iedereen, net als zijzelf, de magie van geluk en overvloed bereikt.

Meer info kan je vinden op haar fb groep ‘magie van geluk en overvloed.

  • ISBN-nummer: 9789460151705
  • Verschijningsdatum: 16/04/2018
  • Uitgeverij: Uitgeverij Akasha
  • Afmetingen: 146 mm x 216 mm
  • Gewicht: 426
  • Type: Boek

Bron
Uitgeverij Akasha

JONI Team

Als echtpaar (Nina Lenaerts en Jorge Gomez) vormen ze een (h)echt team dat mensen wil helpen die op zoek zijn naar een goede en gelukkige levensweg. Jorge is een Reiki Master en geeft Reiki cursussen en behandelingen. Nina is ervaren levenscoach en begeleid mensen met behulp van kaarten en pendel op hun levenspad. Mensen die graag hun levensweg willen zoeken, kunnen altijd bij hun terecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.

Back to top button