Algemene spiritualiteitDe Ruimte en UFO's

Belgisch UFO-meldpunt

Was u ooit getuige van een merkwaardig verschijnsel dat zich in de lucht of nabij de grond manifesteerde en waarvoor u niet zo direct een verklaring kon bedenken? Sinds 2007 kan u met een dergelijke ervaring terecht bij het Belgisch UFO-meldpunt.

Begin 2016 besliste het Belgisch UFO-meldpunt om een andere koers te varen en niet langer energie en tijd te steken in onvolledig ingevulde meldingsformulieren en waarnemingen met een geringe vreemdheid. Het onderzoek dat het meldpunt voert legt zich voortaan hoofdzakelijk toe op goed gedocumenteerde gevallen waarvoor, althans op het eerste gezicht, geen eenvoudige verklaring te bedenken valt. De ontvangen meldingen worden voortaan ingedeeld in twee categorieën:

Categorie 1

Waarnemingen met geringe vreemdheid en/of meldingen van ondermaatse kwaliteit

Wanneer minstens één van de onderstaande karakteristieken van toepassing is, bestaat er een grote kans dat de melding in deze categorie valt.

 • object dat bij duisternis werd waargenomen en naast vaste verlichting ook knipperlichten voerde
 • ster-of bolvormig voorwerp dat een rechtlijnig traject volgde zonder opvallende versnellingen
 • lichtpunt dat minutenlang stationair of quasi-stationair bleef (kleine verspringingen inbegrepen)
 • lichtverschijnsel dat minder dan 5 seconden zichtbaar was
 • verkleuringen van de hemel of een gloed op lage bewolking
 • lichten of objecten die op een foto of video opduiken, maar niet werden opgemerkt op het moment dat de opname werd gemaakt
 • melding waarbij enkel geluid werd waargenomen
 • melding die onvolledige, slecht geformuleerde of tegenstrijdige gegevens bevat
 • melding afkomstig van een melder die zich niet bereid verklaarde om bijkomende vragen te beantwoorden.

Meldingen die in deze categorie thuishoren worden enkel nog van een evaluatie voorzien wanneer foto- of filmmateriaal is bijgevoegd of wanneer een zekere of quasi-zekere verklaring voorligt.

Categorie 2

Waarnemingen met een hoge vreemdheid

Deze meldingen worden uitgebreider onderzocht. De getuige wordt via mail gecontacteerd en na afloop van het onderzoek van onze bevindingen op de hoogte gebracht.

Indien de melding duidelijk niet tot categorie 1 behoort, en er ten minste twee van de onderstaande punten van toepassing zijn, bestaat er een grote kans dat uw melding in deze categorie belandt.

 • er worden voldoende details gemeld die een gekend natuurverschijnsel of een gekend product van menselijke activiteit uitsluiten
 • het verschijnsel werd in goede omstandigheden van nabij waargenomen
 • de gebeurtenis liet een grote, blijvende indruk na op de waarnemer
 • er is tastbaar en/of meetbaar fysisch of fysiologisch bewijsmateriaal voorhanden (foto’s, video’s, radar, sporen,…)
 • er waren meerdere getuigen

UFO-meldingsformulier

Op basis van hun kennis en ervaring klasseren de medewerkers van het meldpunt iedere ontvangen melding onder één van deze categorieën, daarbij louter de informatie gebruikend die hen via het meldingsformulier (plus eventuele bijlagen) heeft bereikt. Mocht u het niet eens zijn met de klassering van uw melding, dan staat het u natuurlijk vrij om dit met de nodige onderbouwing en eventueel extra informatie aan het meldpunt te laten weten. Op basis van zo’n reactie en eventuele vervolgcorrespondentie kan herklassering worden overwogen. 

Om uw waarneming correct te kunnen verwerken, is het absoluut noodzakelijk dat u alle gevraagde gegevens zo nauwkeurig mogelijk invult.

Het formulier is hier beschikbaar.

Meer informatie/Bron

Roman Pauwels

Met een passie voor muziek, koken en kunst ben ik vol passie op zoek naar antwoorden in het leven. Het onverklaarbare boeit mij enorm, en dat deel ik in mijn zoektocht als redactielid van De Spirituele Wereld. Reeds 15 jaar werk ik met de Tarot kaarten en ben ik gepassioneerd in oude orakels zoals de Noorse Runen, I Tjing, Ogham, ... Reeds 9 jaar doe ik ook foto reading en werk ik met de Gene Zijde.

Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.

Back to top button