Gezondheid

VN-rapport: herstellende kracht van de natuur om waterschaarste op te lossen

Zondag is het Dag van de Aarde. Een VN-rapport alarmeert over een wereldwijd tekort aan drinkwater. Op de natuur gebaseerde oplossingen kunnen veel voordelen bieden om de wereldwijde wateruitdagingen aan te pakken.

Ook in Vlaanderen dreigt watertekort

Waterschaarste is geen ver-van-ons-bed show. Vlaanderen is immers een dichtbevolkte regio waarin we meer water gebruiken dan beschikbaar is. Volgens een rangschikking door de OESO zijn wij het vierde armste land qua waterbeschikbaarheid per persoon. Enkel Italië, Korea en Tsjechië scoren nog slechter! Daarbovenop verbruiken we ook relatief veel drinkbaar water: voor douchen, poetsen, het toilet doorspoelen… Voor een deel halen we dat water uit de grond. Maar we verbruiken ook meer dan de natuur kan aanvullen en dus daalt ons grondwaterpeil.

In juni vorig jaar regende het lange tijd niet. De overheid legde de boeren toen een verbod op om hun velden te besproeien. En er was een algemene oproep naar iedereen om waterverbruik zoveel mogelijk te beperken. De voorspelling voor de toekomst is dat er door de klimaatverandering 30 tot 70 procent minder neerslag zal zijn. Vooral in de zomer zouden we dus steeds meer lange droge periodes ervaren.

Op de natuur gebaseerde oplossingen

Meer dan 5 miljard mensen zouden in 2050 getroffen kunnen worden door een tekort aan water. Dat stelt een nieuw rapport van de Verenigde Naties. Klimaatverandering, toegenomen vraag en vervuilde watervoorraden zijn volgens het rapport de grote boosdoeners.

“De wereld heeft zich te lang gefocust op artificiële infrastructuur om het waterbeheer te verbeteren”, zegt Gilbert Houngbo, de directeur van VN-Water in het voorwoord van het rapport. Volgens de VN moeten we meer beroep doen op het ‘natuurlijk kapitaal’ en op de op natuur gebaseerde oplossingen om de watercyclus in evenwicht te brengen. Natuurlijke oplossingen, waarbij wordt ingezet op grond en bomen in plaats van staal en beton, kunnen bovendien extra voordelen bieden op vlak van de biodiversiteit. Ook kunnen ze de effecten van de klimaatverandering temperen en de gezondheid van de mens verbeteren.

Andere landbouw

Zeventig procent van het water wordt volgens het rapport ingezet voor landbouw, vooral irrigatie. De oplossing, zo stelt het rapport, ligt dus in een andere landbouwmodel. Volgens de VN is er nood aan ‘conservatielandbouw’. Dat wilt zeggen dat er regenwater gebruikt wordt in plaats van irrigatie, dat de bodem zoveel mogelijk bedekt wordt gehouden en dat gewasrotatie wordt toegepast om de bodem minder te belasten. Doordat de gewasresten niet omgeploegd worden, neemt het wateropnemend vermogen van de bodem sterk toe, waardoor de erosie ingeperkt wordt.

In de biologische landbouw worden technieken gebruikt die ervoor zorgen dat de bodem het water beter vasthoudt. Zo is er minder risico op afvloeiing en heeft de boer minder irrigatie nodig. In de biologische landbouw worden ook geen chemische pesticiden of kunstmest gebruikt. Dat komt de waterkwaliteit van het grondwater en de waterlopen ten goede en tegelijkertijd zorgt het voor een betere bodemkwaliteit.

Het volledige World Water Development Report 2018 (Engelstalig) kan je raadplegen.

Bron ‘BioForum Vlaanderen’

BioForum Vlaanderen vzw is de koepelorganisatie van de Vlaamse biosector en ondersteunt Vlaamse biobedrijven met raad en daad. Samen met hen stimuleert ze een sterke lokale biologische keten. Zowel nationaal als internationaal werkt BioForum Vlaanderen mee aan wetgeving en beleid. Ook beheert en ontwikkelt de organisatie het privélabel Biogarantie. De Vlaamse overheid ondersteunt BioForum Vlaanderen financieel.

BioForum Vlaanderen vzw brengt bio dichter bij de consument via de informatieve website Bio Mijn Natuur, de nieuwsbrief ‘Lekker bio’, verschillende publicaties en heldere campagnes. De liefde van bio, helemaal voor jou!

Roman Pauwels

Met een passie voor muziek, koken en kunst ben ik vol passie op zoek naar antwoorden in het leven. Het onverklaarbare boeit mij enorm, en dat deel ik in mijn zoektocht als redactielid van De Spirituele Wereld. Reeds 15 jaar werk ik met de Tarot kaarten en ben ik gepassioneerd in oude orakels zoals de Noorse Runen, I Tjing, Ogham, ... Reeds 9 jaar doe ik ook foto reading en werk ik met de Gene Zijde.

Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.

Back to top button