Liefde en Relaties

Intimiteit

Leer jezelf kennen, ook je eigen lichaam!

Intimiteit wordt gedefinieerd als een diepe verbondenheid tussen mensen onderling, die zowel spiritueel, emotioneel als lichamelijk kan zijn. Er bestaat niet alleen intimiteit met iemand anders of anderen, maar ook met jezelf. Vaak echter wordt intimiteit verward met enkel seks.

Het lichamelijke aspect van intimiteit hoeft niet per sé seksueel te zijn. Intiem kan je ook zijn zonder seks met iemand te hebben. Naast het huwelijk zijn er veel meer relaties waarin intimiteit kan bestaan, zoals de verbondenheid tussen ouder en kind, tussen broers en zussen, een innige vriendschap … Een belangrijke voorwaarde voor intimiteit is kwetsbaarheid. Je moet je kwetsbaar durven opstellen naar anderen om intimiteit te creëren.

Intimiteit en jezelf

Dikwijls vergeten we de intieme band die we hebben met onszelf en ons eigen lichaam. Om werkelijk intimiteit met iemand anders te kunnen hebben, heb je eerst intimiteit met jezelf nodig. Deze intimiteit bestaat onder andere uit kwetsbaarheid, je kunt pas ruimte en openheid creëren voor intimiteit naar anderen als je zelf bereid bent om kwetsbaar te zijn en dat een deel van je leven te laten zijn. Toelating hoort er ook bij, niet iedereen hoeft op één lijn te komen met jou en het met je eens te zijn. Jezelf eren begint met jezelf met respect te behandelen en in te willen zien hoe ‘groots’ je wel bent, ook al is dit misschien moeilijk voor jou. Ook dankbaarheid is een sleutelwoord tot intimiteit met jezelf. Hoe meer je dankbaar bent voor wat er rondom jou gebeurt, hoe meer er mogelijk wordt in je leven. Dankbaarheid voor jezelf is nodig om het ook voor anderen te kunnen hebben.

Intiem zijn met jezelf betekent ook het durven in vraag stellen hoe je zelf denkt en reageert op de dingen en gebeurtenissen rondom je, hoe je hoofd reageert, hoe je lichaam reageert, hoe je alles ervaart, wat het met je doet.

Leer jezelf kennen, ook je eigen lichaam!

Intimiteit en anderen

Intimiteit met je partner is niet alleen maar vrijen met elkaar. Er zit zoveel meer verweven in intimiteit, zoals het tonen van respect, wederzijdse interesses, complimenten geven, het positieve in elkaar naar boven brengen, een goed gesprek hebben, je kwetsbaar durven opstellen, je gevoelens durven uiten naar elkaar, aandacht hebben voor elkaar, je veilig en gekoesterd voelen, je verbonden voelen, samen knuffelen en elkaar aanraken, elkaar vertrouwen.

Een innige band of intimiteit in een liefdesrelatie doet ons goed voelen. Het drukke leven dat we echter allemaal leiden, met talrijke familiale, sociale en professionele verplichtingen, maakt dat dikwijls tijd voor intimiteit ontbreekt!

Zowel mannen als vrouwen hechten grote waarde aan intimiteit in de relatie. Mannen en vrouwen hebben in het algemeen een verschillende behoefte en voorkeur voor intimiteit. De meeste vrouwen vinden de geestelijke en emotionele intimiteit belangrijker, terwijl de meeste mannen zich het meest verbonden voelen door lichamelijke intimiteit.

Mensen met bindingsangst of verlatingsangst durven zich dikwijls niet verbinden met de ander. Kenmerkend bij deze twee angsten is een diepe angst voor het verlies van de liefde. Indien men als kind op een verkeerde manier heeft leren omgaan met emoties, kan dit als volwassene leiden tot problemen met intimiteit. Sommigen zijn niet goed in intimiteit, zelfs angstig, omdat ze als kind té veel intimiteit gekregen hebben, wat kan leiden tot terughoudendheid naar de partner. Anderen zijn misschien als kind door hun ouders afstandelijk behandeld, wat op latere leeftijd kan leiden tot het gaan ‘claimen’ van de eigen partner.

Gebrek aan intimiteit kan er ook voor zorgen dat mensen in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Wanneer intimiteit ontbreekt, kan dit irritaties opwekken en leiden tot stress binnen de relatie. Dit doet echter de intimiteit nog verder afnemen, waardoor zelfs ruzies kunnen ontstaan tussen partners. Indien een relatie te kampen krijgt met problemen rond intimiteit, dan kan dit door de partners als een groot gemis aangevoeld worden.

De eerste signalen van een gebrek aan intimiteit kunnen erin bestaan dat je partner afstand neemt, dat jullie minder gaan praten, dat er minder oogcontact is. Daarna kunnen ook volgende signalen optreden: gevoelens worden minder getoond, er wordt minder (snel) positief gereageerd, er wordt niet meer naar elkaar geluisterd, cynische opmerkingen steken de kop op, leugens… tot zelfs het gebruik van alcohol of drugs om gevoelens te onderdrukken.

Hoe de relatie begon en het ideaalbeeld dat partners toen van elkaar hadden, moeten ze loslaten en elkaar opnieuw proberen duidelijk maken wat hun behoefte aan intimiteit is. Het is belangrijk om met elkaar te praten en écht te luisteren, om verschillen te accepteren en eruit te leren. Men kan makkelijker aan de behoefte van een ander voldoen wanneer men weet wat zijn of haar behoefte is. Wanneer praten over intimiteit of behoeften voor u en uw partner moeilijk is, of wanneer jullie relatie te kampen heeft met intimiteitsproblemen, kunnen jullie steeds terecht in mijn praktijk.

‘Waakzaam zijn’ om niet in een vicieuze cirkel terecht te komen
en steeds verder uit elkaar gedreven te worden is de boodschap!

Voor mijn volgende column nodig ik graag de lezers uit om mij via mijn e-mail (info@sexolutions.be) een onderwerp door te sturen. In mijn volgende column zal ik dan dieper ingaan op het meest doorgestuurde onderwerp.

Sexolutions

In mijn praktijk heet ik je van harte welkom met al je vragen. Mail me via info@sexolutions.be of bezoek mijn website op www.sexolutions.be.

Bron
Foto: FreepikBron: Sexolutions

Sarina Verbeek

Mijn naam is Sarina Verbeek, geboren in 1973 te Hasselt. Reeds vele jaren ben ik gelukkig met mijn partner met wie ik samenwoon. Sinds 1997 ben ik mama van Laura. Ik ben een sociaal persoon, meelevend, begripvol en empatisch. Mensen helpen is voor mij mijn ‘natuur’. Doorheen mijn professionele carrière heb ik altijd getracht om via de uitoefening van mijn job voor de mensen iets te betekenen en hen waar mogelijk te helpen. Mijn diploma van relatie- & sekscounselor alsook mijn levenservaring heeft mij de nodige kennis bezorgd om alle mensen. Iedereen kan bij mij terecht voor counseling en/of begeleiding, en dit zowel op relationeel als op seksueel vlak. Altijd zal ik trachten om samen met mijn cliënten een oplossingsgerichte weg uit te stippelen om zo ‘hun doel’ te bereiken. Mijn praktijk is Sexolutions te Zonhoven.

Gerelateerde artikels

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

Back to top button