Abonneren2

Het magazine is in de Nederlandse taal geschreven.

Je kan het magazine bekomen op volgende manieren.
  • Via onze verkooppunten (€ 6,95)
  • Via de post (€ 6,95 + verzendingskosten € 2,95)
  • Via de beurzen waar wij staan.

Abonneeformulier

  • Alle velden dien je verplicht in te vullen!
    • Is er een veld dat je niet invult plaats dan een streepje  ‘ – ‘.
  • Je krijgt na het abonneren meteen een mail in je postvak (zie ook zeker je ongewenste/spam map na)
  • De mail die je ontvangen hebt moet je beantwoorden. Dit is om te bevestigen dat jezelf wel het formulier hebt ingevuld.
  • Hierna krijg je een mail dat je geabonneerd bent.

HVD Mediaworks, verzamelt jouw persoonlijke gegevens om zo ‘De Spirituele Wereld’ beter te maken aan de noden van de abonnees. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van het advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (34/2015) heb je te allen tijde het recht om je gegevens op te vragen, te wijzigen, te verbeteren of te laten verwijderen. Indien je jouw gegevens wil laten wijzigen, verbeteren of verwijderen, kan je inloggen via de link op elke mail die je ontvangt of je kan een e-mail sturen naar magazine@despirituelewereld.be. De Spirituele Wereld is een uitgave van HVD Mediaworks.